แบตเตอรี่รถยนต์ Delkor รุ่น AGM LN2

Enhance Flood Battery

Brand : Delkor
Model : AGM LN2
กxยxส (mm) : 175 x 241 x 188
ตำแหน่งขั้วแบตฯ ซ้าย
มาตรฐาน : ความจุ (Ah) : CCA (EN) : RC (min) ขนาด
EN 60 680 100 DIN 60Ah

*สามารถทดแทนแบตเตอรี่ ขนาด 60 Ah ทุกรุ่น

mobile
facebook
line

รายละเอียดเพิ่มเติม :

Delkor® AGM Batteries are the premium choice for high-end and advanced fuel-efficient vehicles with high electrical demands. This innovative technology offers up to two times the life of a standard flooded battery and superior performance over the life of the battery, to better meet the demands of today’s start-stop vehicles.

Delkor BATTERY

Unprecedented performance, even in the most demanding conditions. Offers up to 3x the cycle life of a standard flooded battery when used in start-stop vehicles. Excellent starting power, even at lower charge states and start-stop systems. Greater cycling power and reliability with non-spillable, sealed packaging that mounts anywhere, in any orientation.

Choose the best of the best. Choose Delkor AGM batteries with the most advanced technology that is capable of powering the most demanding vehicles and accessories!

รุ่นรถที่แนะนำ :

BMW

X5 xDrive40E